Triễn lãm Quốc tế thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần 26 ngày 11/8-13/8/2022 tại SECC Q7, TP.HCM

Triễn lãm Quốc tế thực phẩm và đồ uống Việt Nam lần 26 ngày 11/8-13/8/2022 tại SECC Q7, TP.HCM

Khoảng 350 doanh nghiệp từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 400 gian hàng. Geumsan Ginginseng Hàn Quốc đã tham dự 10 gian hàng đến từ 10 công ty khác nhau.thuộc vùng Geumsan

 

 

 

 
 
 
← Bài trước Bài sau →